Az alapítvány célja

A Pro Media Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) célja a nemzeti kisebbségi sajtó széleskörű támogatása és hatékonyabb működésének elősegítése. A pénzügyi és anyagi támogatásalanyai a szlovákiai médiapiac szereplői.

Az Alapítvány célja a nemzeti kisebbségek tájékoztatási tevékenységének támogatása, műszaki és szakmai színvonalának fejlesztése. Fontos feladatának tartja az Alapítvány a szervezett mediális nevelés biztosításának támogatását.

A Pro Media Alapítvány saját periodikus, illetve időszaki kiadványok megjelentetésével, valamint elektronikus médiumok működtetésével igyekszik elérni vállalásai teljesítését.

Tevékenysége során az Alapítvány támogatni kíván oktatási, művelődési, kulturális, sport, emberi jogi, környezetvédelmi és egyéb, kisebbségi közösségeket érintő aktivitásokat, kezdeményezéseket. Támogatja a civil szervezetek, helyi önkormányzatok és a vállalkozói szektor közötti együttműködést.

Az Alapítvány elemzésekkel, statisztikákkal alátámasztott döntéseit a széles közönség számára is megismerhetővé teszi szemináriumok, előadások, konferenciák, illetve tájékoztató anyagok révén.

Az Alapítvány további tevékenységi körében elismerésben részesíthet fizikai és jogi személyeket, akik a média területén végzett munkájukkal jelentős módon hozzájárultak a nemzeti kisebbségek mediális kultúrájának védelméhez. Az elismerés odaítélésének módját az Alapítvány kuratóriuma határozza meg.

Az Alapítvány a felsorolt közhasznú tevékenységek végrehajtásában szorosan együttműködik más alapítványokkal, jogi személyekkel, polgárokkal, az Európai Unió szerveivel, az állami szervekkel, valamint nem állami intézményekkel, mind a Szlovák Köztársaság területén, mind külföldön.

Az Alapítvány a törvénynek megfelelően a közhasznú tevékenységgel összhangban más tevékenységet is kifejthet.

Az alapítvány szervei

A Pro Media Alapítvány legfelsőbb irányító szerve a kuratórium, amelynek tagjai tapasztalt újságírók. Elnöke Haják Mária (Pátria Rádió, Kossuth Rádió), tagjai: Starovič Tibor (Pátria Rádió, Blikk, MTI), Neszméri Tünde (Szabad Újság,

Felvidek.ma). A kuratórium dönt az Alapítvánnyal kapcsolatos sarkalatos kérdésekben (megszűnés, beolvadás, átalakulás, alapítványi vagyon, költségvetés).

Az Alapítvány további szerve a kezelő (Puskás Attila). Önállóan képviseli az Alapítványt és irányítja annak működését.
Az Alapítvány ellenőrét (Olivia Falanga Wurster) három évre választotta meg a kuratórium. Feladata az Alapítvány működésének ellenőrzése (könyvvitel, mérleg, éves jelentés).

Haják Mária

kuratóriumi tag, elnök

Starovič Tibor

kuratóriumi tag

Neszméri Tünde

kuratóriumi tag

Puskás Attila

ügyvezető igazgató

A célok megvalósításának eszközei

A Pro Media Alapítvány Alapítvány égisze alatt létrejött médiacsalád több felületen is megcélozza a médiafogyasztót. A ma7.sk hírportál írott és videotartalmak révén három önálló kimenettel felöleli a közélet, a kultúra és a sport eseményeit eseményeit. A nyomtatott tartalmakra jött létre a Magyar7 közéleti hetilap, s a továbbiakban audiovizuális tartalmak megjelentetésére is sor kerül. A médiacsalád nemzeti-konzervatív értékeket vall és közvetít. 

Dokumentumok